28.05.2023 brak zajęć 22.05.2023

Przypominamy 28.05.2023 zajęć nie ma - nie były zaplanowane.