zapisy-na-zajecia

Kalendarz zajęć / Zapisy

Cennik zajęć pływackich    
45,00 zł - jedna osoba z rodziny raz w tygodniu 30 minut zajęć
40,00 zł - jedna osoba z rodziny więcej niż raz w tygodniu lub dwie lub więcej osób z jednej rodziny co najmniej raz w tygodniu 30 minut zajęć
80,00 zł - jedna osoba z rodziny raz w tygodniu 60 minut zajęć
75,00 zł - jedna osoba z rodziny więcej niż raz w tygodniu lub dwie lub więcej osób z jednej rodziny co najmniej raz w tygodniu 60 minut zajęć

 

 

 

 

Pierwszy miesiąc opłacamy "z góry" są to 4 zajęcia (trakowane jako próbę zajęć). W przypadku kontynuacji uczęszczania od miesiąca następnego deklaruję opłatę w formie ratalnej lub jednorazowej całej pozostałej uzgodnionej kwoty za zajęcia dotyczącej całego uzgodnionego semestru (włącznie z zajęciami, na których uczestnik zajeć nie był obecny). Rezygnacja z zajęć w czasie trwania semestru nie zwalnia opłaty za pozostałą część semestru. W razie braku opłaty wyrażam zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży zobowiązującego mnie do zapłaty pozostałej kwoty w terminie 14 dni od wystawienia i doręczenia drogą elektroniczną na podany w czasie zapisu adres email.

Witamy Państwa.

Jeśli grupy się wyczerpią będziemy starali się o kolejne tory. W razie braku miejsc prosimy zaglądać na nasze strony. Będziemy działać jak najszybciej się tylko uda.

Do jakiej grupy zapisać??

Początkująca mały basen – grupy przygotowane dla dzieci nie potrafiących unosić się samodzielnie na wodzie. Dzieci zaczynają od makaronów przechodząc przez kolejne etapy nauki (deski, ósemki oraz samodzielne pływanie) celem jest oswojenie z wodą oraz nauka podstaw stylu grzbietowego oraz kraula.

Grzbiet – grupa dzieci potrafiąca pływać samodzielnie na małym basenie oraz dzieci nie bojących się wody i głębokości, które samodzielnie nie pływają. Na początku zaczynamy od pływania z makaronami. Te dzieci dzielimy na podgrupy:

         - Po małym basenie: dzieci uczęszczające w poprzednim semestrze na mały basen. Tu pływamy z makaronami i rozwijamy styl grzbietowy.

         - Początkujący: dzieci rozpoczynające pływanie bez przyrządów, samodzielnie na dużym basenie.

         - Średni: dzieci już pływające bez przyrządów doszkalające styl grzbietowy.

Kraul – grupa dzieci potrafiąca pływać stylem grzbietowym przynajmniej w stopniu średnim samodzielnie unosząc się na wodzie. Tu doskonalimy grzbiet grzbietowy i uczymy się od podstaw stylu kraulowego.

Żabka – Grupa dzieci potrafiąca pływać co najmniej pływać dwoma stylami grzbietem i kraulem. Uczymy się i doskonalimy żabkę

Ratownictwo  – Nauka ratownictwa wodnego. Zakończenie cyklu przewidywane jest na obozie letnim w 2024 roku.

Wypełnienie formularza zapisów jest równoznaczne z podpisaniem umowy.

Ostatnie zajęcia w semestrze luty wrzesień 20.06.2024

Zapisy na semert 2024 luty -czerwiec rozpoczną się w dniu 15.01.2024

 

Pierwsze zajęcia w dniu 8 luty 2024

Planowane terminy zajęć: w polu czerwonym nie ma zajęć. 

ilość zajęć w semestrze  17      
cena dla kokretnej osoby 45 40 80 75
wartość całego semestru 765 680 1360 1275

 

 

Daty zaznaczone poniżej na czerwono oznaczają brak zaplanowanych w tym dniu zajęć - są to zazwyczaj święta lub długie weekendy.

  Niedziela  zajęć 17                                                
miesiąc luty marzec kwiecień maj czerwiec
dzień 4 11 18 25 xx 3 10 17 24 31 7 14 21 28 XX 5 12 19 26 xx 2 9 16 23 30 xx
  Wtorek  zajęć 17                                                
miesiąc luty marzec kwiecień maj czerwiec
dzień 6 13 20 27 xx 6 12 19 26 xx 2 9 16 23 30 7 14 21 28 xx 4 11 18 25 X xx
  Czwartek  zajęć 17                                                
miesiąc luty marzec kwiecień maj czerwiec
dzień 1 8 15 22 29 7 14 21 28 XX 4 11 18 25 xx 2 9 16 23 30 6 13 20 27 XX XX

 

Treść umowy podpisywanej elektronicznie.

Zlecający wykonanie zajęć podpisuje umowę zgłaszając uczestnika do zajęć.

Zleceniobiorca (Szkoła Nauki Pływania „RYBKA”) podpisuje umowę zatwierdzając uczestnictwo w zajęciach oraz wysyłając wiadomość email z kwotą oraz potwierdzeniem przyjęcia na zajęcia.

 

Umowa i warunki płatności.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Nauki Pływania „RYBKA” jest podpisanie niniejszej umowy cywilno-prawnej pomiędzy Szkołą Nauki Pływania „RYBKA” a opiekunem dziecka. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie opłaty za wstęp na basen zgodnym z cennikiem Szkoły w danym semestrze najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w semestrze, obliczając kwotę opłaty wg wzoru ilość wstępów na basen w semestrze razy opłata za wstęp na basen. Uczestnik zajęć lub jego opiekun zobowiązują się do wpłacenia kwoty za wstęp na basen. Płatność musi być dokonana na konto bankowe (dostępne na stronie internetowej Szkoły www.rybka.olsztyn.pl) tytułem "Wstęp na basen imię i nazwisko dziecka oraz godzina i dzień uczęszczania" lub w kasie Szkoły. W wyjątkowych wypadkach uczestnik może ustalić indywidualny harmonogram opłat za zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniem z biurem Szkoły. W wypadku opłaty ratalnej uczestnik zobowiązuje się opłacić wszystkie wejścia na basen wyszczególnione w harmonogramie w ratach, przy czym każda rata będzie wpłacona, przy czym ostatnia rata będzie wpłacona najpóźniej na koniec listopada w semestrze zimowym oraz do końca maja w semestrze letnim.

Ilość wejść w danym semestrze jest przedstawiona przez Szkołę najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w danym semestrze i nie może ulec zmianie. Szkoła zapewnia uczestnikowi miejsce w następnym semestrze pod warunkiem zgłoszenia się na 30 dni przed rozpoczęciem następnego semestru. Rezygnacja od niniejszej umowy musi być w formie pisanej i dostarczona do biura Szkoły.

Pierwszy miesiąc w szkole jest okresem próbnym, po którym można zrezygnować uczęszczania do szkoły po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie na 7 dni przed ostatnimi zajęciami.

Kadra Instruktorska:

Szkoła zapewnia, co najmniej jednego uprawnionego Instruktora do prowadzenia zajęć, każdy uczestnik oraz jego opiekun ma prawo do weryfikacji uprawnień Instruktora, w przypadku wątpliwości opiekun jest proszony o kontakt z biurem szkoły. W przypadku, kiedy Instruktor nie może być obecny na zajęciach Szkoła musi zapewnić zastępstwo na zajęciach Instruktora (z odpowiednimi kwalifikacjami).

Zaległości

W każdym semestrze można odrobić dowolną ilość nieobecności biorąc udział z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania. Osoba odrabiająca po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem Szkoły i wolnego miejsca w czasie zajęć (grupa max 12 osób). W przypadku zapisania się na zajęcia w trakcie trwania zajęć do grupy, która rozpoczęła zajęcia wcześniej zaległości należy odrobić w ustaleniu z biurem szkoły.

Szkoła Nauki Pływania „RYBKA” nie zwraca opłaty za zajęcia.

 

Dane osobowe powierzone firmie PW RYBKA Leszek Ołdakowski

Dostarczenie danych uczestnika

 

Cennik zajęć pływackich    
45,00 zł - jedna osoba z rodziny raz w tygodniu 30 minut zajęć
40,00 zł - jedna osoba z rodziny więcej niż raz w tygodniu lub dwie lub więcej osób z jednej rodziny co najmniej raz w tygodniu 30 minut zajęć
80,00 zł - jedna osoba z rodziny raz w tygodniu 60 minut zajęć
75,00 zł - jedna osoba z rodziny więcej niż raz w tygodniu lub dwie lub więcej osób z jednej rodziny co najmniej raz w tygodniu 60 minut zajęć

 

 

 

 

Pierwszy miesiąc opłacamy "z góry" są to 4 zajęcia (trakowane jako próbę zajęć). W przypadku kontynuacji uczęszczania od miesiąca następnego deklaruję opłatę w formie ratalnej lub jednorazowej całej pozostałej uzgodnionej kwoty za zajęcia dotyczącej całego uzgodnionego semestru (włącznie z zajęciami, na których uczes

 

Ponizej grafik z podziałem na dni, godziny i tory.

 

2024 luty-czerwiec (15.01.2024 - 30.06.2024)

Basen Uniwersytecki ul. Tuwima 9

Dzień tygodnia Godzina Miejsce
Basen mały Tor 1 Tor 2 Tor 3 Tor 4 Tor 5 Tor 6 Tor 7 Tor 8
Wtorek 17:30  

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Maciej Zembrzuski

Grupa: Kraul, poziom podstawy/średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Hanna Dudek

Grupa: Żabka, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

         
18:00

Grupa: Mały basen: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Hanna Dudek
Bartosz Wolak

Grupa: Grzbiet, poziom podstawy
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!

Grupa: Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Grzegorz Jarzębowski

         
18:30

Grupa: Mały basen: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Hanna Dudek
Bartosz Wolak

Zapisz się!

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Maciej Zembrzuski

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Grzegorz Jarzębowski

Grupa: Żabka
Ilość miejsc: 4

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
         
19:00  

Grupa: Grzbiet
Ilość miejsc: 6

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Grzegorz Jarzębowski

Zapisz się!
           
19:30  

Grupa: Grzbiet, poziom średni/Kraul podstawy
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!

Grupa: Kraul, żabka
Ilość miejsc: 5

Instruktorzy:
Paweł Szczuka

Zapisz się!

Grupa: Ratownictwo wodne
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień

Grupa: Ratownictwo wodne
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

       
20:00          
20:30                  
Czwartek 17:00  

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 5

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!

Grupa: Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Anna Mierzejewska

Zapisz się!

Grupa: Żabka
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
         
17:30  

Grupa: Grzbiet, podstawy
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!

Grupa: Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Anna Mierzejewska

         
18:00  

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Anna Mierzejewska

Zapisz się!

Grupa: Żabka
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
         
18:30  

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Maciej Zembrzuski

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Anna Mierzejewska

Zapisz się!
         
19:00

Grupa: Basen mały: Dorośli - Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 5

Instruktorzy:
Bartosz Wolak

Zapisz się!

Grupa: Dorośli Żabka
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!

Grupa: Kraul, osoby dorosłe
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!

Grupa: Dzieci kraul i żabka
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Paweł Szczuka

Zapisz się!
         
19:30          
20:00                  
Niedziela 10:00  

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów Start 03-03-2024
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Jagoda Błażejewicz

         

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 4

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski

Zapisz się!

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
10:30  

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 4

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Jagoda Błażejewicz

Zapisz się!
         

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
11:00  

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Jagoda Błażejewicz

     

Grupa: Ratownictwo wodne
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Grupa: Ratownictwo wodne
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Grupa: Żabka, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Monika Piwońska

Grupa: Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

11:30  

Grupa: Grzbiet, poziom podstawy
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Jagoda Błażejewicz

Zapisz się!
     

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

Zapisz się!
12:00              

Grupa: Żabka, poziom średni
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Monika Piwońska

Zapisz się!

Grupa: Kraul, poziom podstawowy/średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

12:30                
13:00