Kalendarz zajęć / Zapisy

Cennik zajęć pływackich    
40,00 zł - jedna osoba z rodziny raz w tygodniu 30 minut zajęć
35,00 zł - jedna osoba z rodziny więcej niż raz w tygodniu lub dwie lub więcej osób z jednej rodziny co najmniej raz w tygodniu 30 minut zajęć
70,00 zł - jedna osoba z rodziny raz w tygodniu 60 minut zajęć
65,00 zł - jedna osoba z rodziny więcej niż raz w tygodniu lub dwie lub więcej osób z jednej rodziny co najmniej raz w tygodniu 60 minut zajęć

 

 

 

 

Pierwszy miesiąc opłacamy "z góry" są to 4 zajęcia (trakowane jako próbę zajęć). W przypadku kontynuacji uczęszczania od miesiąca następnego deklaruję opłatę w formie ratalnej lub jednorazowej całej pozostałej uzgodnionej kwoty za zajęcia dotyczącej całego uzgodnionego semestru (włącznie z zajęciami, na których uczestnik zajeć nie był obecny). Rezygnacja z zajęć w czasie trwania semestru nie zwalnia opłaty za pozostałą część semestru. W razie braku opłaty wyrażam zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży zobowiązującego mnie do zapłaty pozostałej kwoty w terminie 14 dni od wystawienia i doręczenia drogą elektroniczną na podany w czasie zapisu adres email.

Witamy Państwa.

Jeśli grupy się wyczerpią będziemy starali się o kolejne tory. W razie braku miejsc prosimy zaglądać na nasze strony. Będziemy działać jak najszybciej się tylko uda.

 

Zajęcia z projektu "Kłobukowe psoty - artystyczne spotkania międzypokoleniowe." - projekt artystyczny poprowadzony przez Panią Annę Marię Kosik. Spotkania odbywać się będą w sposób zadaniowy i porowadzić będą do utworzenia spektaklu oraz filmu o Kobłuku. Program  dofinansowany z zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego EDUKACJA KULTURALNA 2021

Do jakiej grupy zapisać??

Początkująca – grupy przygotowane dla dzieci nie potrafiących unosić się samodzielnie na wodzie. Dzieci zaczynają od makaronów przechodząc przez kolejne etapy nauki (deski, ósemki oraz samodzielne pływanie) celem jest oswojenie z wodą oraz nauka podstaw stylu grzbietowego oraz kraula.

 

Grzbiet – grupa dzieci potrafiąca pływać samodzielnie na małym basenie oraz dzieci nie bojących się wody i głębokości, które samodzielnie nie pływają. Na początku zaczynamy od pływania z makaronami. Te dzieci dzielimy na podgrupy:

         - Po małym basenie: dzieci uczęszczające w poprzednim semestrze na mały basen. Tu pływamy z makaronami i rozwijamy styl grzbietowy.

         - Początkujący: dzieci rozpoczynające pływanie bez przyrządów, samodzielnie na dużym basenie.

        - Średni: dzieci już pływające bez przyrządów doszkalające styl grzbietowy.

Kraul – grupa dzieci potrafiąca pływać stylem grzbietowym przynajmniej w stopniu średnim samodzielnie unosząc się na wodzie. Tu doskonalimy grzbiet grzbietowy i uczymy się od podstaw stylu kraulowego.

Żabka – Grupa dzieci potrafiąca pływać co najmniej pływać dwoma stylami grzbietem i kraulem. Uczymy się i doskonalimy żabkę

Ratownictwo i instruktarz – Nauka ratownictwa wodnego oraz nauka prowadzenia instruktarzu nauki pływania. Zakończenie cyklu przewidywane jest na obozie letnim w 2022 roku.

Wypełnienie formularza zapisów jest równoznaczne z podpisaniem umowy.

Ropoczynamy zajęcia w najbliższym semestrze od 20.09.2022

Planowany początek zapisów na semestr 2022 wrzesień - 2023 styczeń to 15.08.2022 r.

Planowane terminy zajęć: w polu czerwonym nie ma zajęć. 

niedziela -  15 zajęć

wtorek -  15 zajęć

czwartek -  15 zajęć

ilość zajęć 15      
cena 35 40 65 70
wartość 525 600 975 1050

Daty zaznaczone poniżej na czerwono oznaczają brak zaplanowanych w tym dniu zajęć - są to zazwyczaj święta lub długie weekendy.

  Niedziela                                                
miesiąc wrzesień październik listopad grudzień styczeń
dzień 4 11 18 25 XX 2 9 16 23 30 6 13 20 27 XX 4 11 18 25 XX 1 8 15 22 29
                                                   
  Wtorek                                                
miesiąc wrzesień październik listopad grudzień styczeń
dzień 6 13 20 27 XX 4 11 18 25 XX 1 8 15 22 29 6 13 20 27 XX 3 10 17 24 31
                                                   
  Czwartek                                                
miesiąc wrzesień październik listopad grudzień styczeń
dzień 1 8 15 22 29 6 13 20 27 XX 3 10 17 24 XX 1 8 15 22 29 5 12 19 26 XX

Ponizej grafik z podziałem na dni, godziny i tory.

2022 wrzesień - 2023 styczeń (20.09.2022 - 19.01.2023)

Zajęcia dla Niepublicznego Przedszkola Beścik ul. Maja 11, 11-041 Olsztyn

Dzień tygodnia Godzina Miejsce
Basen mały
Czwartek 09:00

Grupa: Przedszkole Beścik
Ilość miejsc: 10

Zapisz się!
09:30
10:00  

Instytut Północny adres: Olsztyn, Partyzantów 87, sala wykładowa

Dzień tygodnia Godzina Miejsce

Basen Uniwersytecki ul. Tuwima 9

Dzień tygodnia Godzina Miejsce
Basen mały Tor 1 Tor 2 Tor 3 Tor 4 Tor 5 Tor 6 Tor 7 Tor 8
Wtorek 17:30  

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Paulina Piętka

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

Zapisz się!

Grupa: Żabka, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
         
18:00

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Anna Mierzejewska

Grupa: Grzbiet, poziom podstawy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Paulina Piętka

Grupa: Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

         
18:30

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Anna Mierzejewska

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Paulina Piętka

Zapisz się!

Grupa: Żabka
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

         
19:00

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Paulina Piętka

Zapisz się!

Grupa: Grzbiet, podstawy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Anna Mierzejewska

Zapisz się!
         
19:30

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Paulina Piętka

Zapisz się!

Grupa: Grzbiet, poziom średni/Kraul podstawy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Anna Mierzejewska

Grupa: Kraul, żabka
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Paweł Szczuka

Zapisz się!

Grupa: Ratownictwo wodne, instruktaż nauki pływania
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Bogdan Zaniewski

Grupa: Ratownictwo wodne, instruktaż nauki pływania
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Bogdan Zaniewski

Grupa: Ratownictwo wodne, instruktaż nauki pływania
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
     
20:00        
20:30                  
Czwartek 17:00  

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 4

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Anna Mierzejewska

Zapisz się!

Grupa: Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Paulina Piętka

Zapisz się!

Grupa: Żabka
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
         
17:30

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Paulina Piętka

Grupa: Grzbiet, podstawy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

Grupa: Kraul, poziom podstawowy/średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Anna Mierzejewska

         
18:00

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski
Paulina Piętka

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 5

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Anna Mierzejewska

Zapisz się!

Grupa: Żabka
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski
Zuzanna Ołdakowska

         
18:30  

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski

Grupa: Żabka początkujący
Ilość miejsc: 10

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Anna Mierzejewska

Zapisz się!
         
19:00

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Grzegorz Jarzębowski
Zuzanna Ołdakowska

Grupa: Grzbiet, osoby dorosłe
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!

Grupa: Kraul, osoby dorosłe
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Grupa: Żabka, osoby dorosłe
Ilość miejsc: 7

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
         
19:30            
20:00

Grupa: Początkująca, dorośli
Ilość miejsc: 4

Instruktorzy:
Paweł Szczuka

Zapisz się!

Grupa: Dorośli Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!

Grupa: Dzieci kraul i żabka
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski
Zuzanna Ołdakowska

Grupa: Dorośli Żabka
Ilość miejsc: 4

Instruktorzy:
Jakub Stępień

Zapisz się!
         
20:30          
21:00                  
Niedziela 09:30

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Maciej Zembrzuski

             

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Bogdan Zaniewski

Zapisz się!
10:00  

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Zuzanna Ołdakowska

Zapisz się!
     

Grupa: Ratownictwo wodne, instruktaż nauki pływania
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Maciej Zembrzuski

 

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski

Zapisz się!

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Bogdan Zaniewski

10:30

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Paweł Szczuka
Bogdan Zaniewski

         

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 6

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Zuzanna Ołdakowska

Zapisz się!
11:00  

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!
     

Grupa: Ratownictwo wodne, instruktaż nauki pływania
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

Grupa: Żabka, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Paweł Szczuka

Zapisz się!

Grupa: Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 2

Instruktorzy:
Jakub Stępień

Zapisz się!

Grupa: Kraul, poziom podstawowy
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Zuzanna Ołdakowska

11:30

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Zuzanna Ołdakowska

       

Grupa: Kraul, poziom średni
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!
12:00

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Maciej Zembrzuski

       

Grupa: Ratownictwo wodne, instruktaż nauki pływania
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Bogdan Zaniewski

 

Grupa: Kraul/żabka, poziom średni
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Paweł Szczuka

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 3

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Zuzanna Ołdakowska

Zapisz się!
12:30

Grupa: Początkująca, oswojenie z wodą, początki stylów grzbietowego oraz kraula
Ilość miejsc: 1

Instruktorzy:
Grzegorz Jarzębowski
Maciej Zembrzuski

Zapisz się!
         

Grupa: Grzbiet, poziom po małym basenie
Ilość miejsc: 0

Instruktorzy:
Jakub Stępień
Zuzanna Ołdakowska

13:00                  

Basen ul. Lengowskiego (Mariańska)

Dzień tygodnia Godzina Miejsce

Basen OSW ul. Bydgoska 33

Dzień tygodnia Godzina Miejsce

Test semestr (01.09.2022 - 22.01.2023)

Zajęcia dla Niepublicznego Przedszkola Beścik ul. Maja 11, 11-041 Olsztyn

Dzień tygodnia Godzina Miejsce
Tor 5
Poniedziałek 08:00

Grupa: Grzbiet, poziom średni
Ilość miejsc: 9

Zapisz się!
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00  

Instytut Północny adres: Olsztyn, Partyzantów 87, sala wykładowa

Dzień tygodnia Godzina Miejsce

Basen Uniwersytecki ul. Tuwima 9

Dzień tygodnia Godzina Miejsce

Basen ul. Lengowskiego (Mariańska)

Dzień tygodnia Godzina Miejsce

Basen OSW ul. Bydgoska 33

Dzień tygodnia Godzina Miejsce