Newsletter 04/09/2020, nr 52

Witam Państwa.

 

Dbając, o jakość świadczonych usług przez Szkołę Nauki Pływania Rybka ośmielamy się przypomnieć Państwu o terminie rozpoczęcia oraz o zasadach panujących na basenie w czasie zajęć oraz w okresie tuż przed i po nich.

 

Zapraszamy również do nowej aktywności w Rybce.

W tym roku do oferty wprowadziliśmy zajęcia artystyczno-Aktorskie prowadzone przez Panią Annę Marię Kosik. Więcej informacji na stronie http://rybka.olsztyn.pl/zajcia-aktorskie-z-rybk

 

Termin rozpoczęcia pierwszych zajęć pływackich:

 

Zajecia wtorkowe: 8.09.2020

Zajęcia czwartkowe: 10.09.2020

Zajęcia niedzielne: 13.09.2020

 

Miejsce: Basen Uniwersytecki w Olsztynie, ul. Tuwima 9.

Miejsca jest co raz mniej zapraszamy osoby jeszcze nie zdecydowane do zapisów.

Na basen przynosimy ze sobą:

1.       Zakrycie twarzy - potrzebne w części ogólnej. Zdejmujemy osłonę dopiero w szatni.

2.       Worek, reklamówkę na obuwie zewnętrzne, które zostawiamy w szatni;

3.       Ręcznik;

4.       Strój kąpielowy;

5.       Klapki dla uczestnika oraz dla osób towarzyszących, które przebierają dzieci;

6.       Osoby posiadające czepki prosimy również o przyniesienie czepków. Dodatkowa prośba związana z czepkami to podpisanie ich imieniem dziecka. Chodzi tu o łatwiejszy kontakt z dzieckiem oraz ewentualność zgubienia czepka, w tej sytuacji wiemy, kogo jest czepek;

7.       Okularki – Dla dzieci na małym basenie prosimy na pierwsze zajęcia nie zabierać żadnych rzeczy ukrywających oczy. Pierwsze zajęcia są zajęciami oswajającymi z wodą. Powiemy Państwu, od jakiego momentu będzie można przynosić okularki.

 

Prosimy na pierwsze zajęcia przybyć, co najmniej 30 minut przed zajęciami. Jest to spowodowane obowiązkiem wypełnienia deklaracji – umowy przystąpienia do szkółki. Taki regulamin jest dostępny oraz możliwy do pobrania na naszej stronie internetowej pod adresem umowa_rybki.doc . Można go wydrukować oraz uzupełnić. Takie formularze będziemy mieli także na miejscu.

 

Zasady obowiązujące w czasie zajęć:

Przybycie na basen

 

Przyjeżdżamy na zajęcia, co najmniej 15 minut przed zajęciami. Wyjątek stanowią pierwsze zajęcia. Po przybyciu na basen zmieniamy obuwie oraz ubranie zewnętrzne i zostawiamy je w szatni basenowej. Podchodzimy do kasy oraz mówimy, że jesteśmy do Szkoły Nauki Pływania Rybka oraz podajemy godzinę grupy oraz nazwisko. Otrzymujemy 2 kluczyki: jeden na 60 minut (90 minut w przypadku zajeć 60 minitowych) dla uczestnika zajęć oraz kluczyk dla opiekuna na 15 minut w celu przebrania dziecka. Po przekazaniu dziecka instruktorom oddajemy kluczyk opiekuna do kasy. Kluczyk uczestnika pozostaje w Państwa posiadaniu.

 

Zajęcia

W zależności od grupy, zajęcia trwają 30 lub 60 minut. W czasie zajęć prosimy poinformować uczestników o obowiązku kąpieli przed i po zajęciach. Zabronione są: skakanie do wody bez zgody instruktora i bieganie po basenie. Opiekunowie przyprowadzają dzieci do instruktorów prowadzących zajęcia.

 

 

Zakończenie

Przed zakończeniem zajęć prosimy pobrać kolejny raz kluczyk 15-minutowy w celu przebrania dziecka. Po zakończonych zajęciach prosimy odebrać dzieci. Po przebraniu się w suche rzeczy oraz wysuszeniu głowy podchodzimy do kasy oraz oddajemy obydwa kluczyki opiekuna oraz uczestnika).

 

Opłaty:

Na początku semestru opłacamy zajęcia za pierwszy okres próbny (1 miesiąc - 4 zajęcia). Następnie po zakończeniu okresu próbnego, jeśli decyzja o pozostaniu w zajęciach będzie pozytywna opłatę regulujemy do końca miesiąca grudnia. W przypadku rezygnacji jest wymagane wysłanie wiadomości email na adres z informacją o rezygnacji. Jeśli takiej informacji nie będzie szkoła przyjmuje do wiadomości, iż uczestnik kontynuuje zajęcia. Na koniec semestru Szkoła wystawia uczestnikowi z nieopłaconymi zajęciami Fakturę Vat do opłacenia z kwotą za cały semestr.

 

Jeśli któryś z kluczyków będzie miał przekroczony czas, pobierana jest opłata za przekroczenie czasu zgodna z cennikiem basenu do kasy basenowej.

 

Po rozliczeniu się z kasą odbieramy zewnętrzne ubrania oraz obuwie z szatni.

 

Z wyrazami szacunku

Leszek Ołdakowski

Szkoła Nauki Pływania Rybka

691522524