Newsletter 08/09/2021, nr 68

Początek semestru.

 

Przypominamy Państwu o rozpoczynających się zajęciach.

 

Zajęcia w zbliżającym semestrze rozpoczynamy 12.09.2021.

Każdy uczestnik zapisany na odpowiednią grupę przybywa odpowiednio:

zajęcia niedzielne: 12.09.2021

zajęcia wtorkowe: 14.09.2021

zajęcia czwartkowe: 16.09.2021

Zgodnie z godziną oraz grupą zapisaną w potwierdzeniu, które przyszło na maila.

 

Na basen przynosimy ze sobą:

1.       Worek na obuwie zewnętrzne, które zostawiamy w szatni zewnęrznej;

2.       Ręcznik;

3.       Strój kąpielowy;

4.       Klapki dla uczestnika oraz dla osób towarzyszących, które przebierają dzieci;

5.       Osoby posiadające czepki prosimy również o przyniesienie czepków. Dodatkowa prośba związana z czepkami to podpisanie ich imieniem dziecka. Chodzi tu o łatwiejszy kontakt z dzieckiem oraz ewentualność zgubienia czepka, w tej sytuacji wiemy, kogo jest czepek;

6.       Okularki – Dla dzieci na małym basenie prosimy na pierwsze kilka zajęć nie zabierać żadnych rzeczy ukrywających oczy. Pierwsze zajęcia są zajęciami oswajającymi z wodą. Powiemy Państwu, od jakiego momentu będzie można przynosić okularki.

 

Prosimy na pierwsze zajęcia przybyć, co najmniej 30 minut przed zajęciami. Jest to spowodowane obowiązkiem wypełnienia deklaracji – umowy przystąpienia do szkółki. Taki regulamin jest dostępny oraz możliwy do pobrania na naszej stronie internetowej pod adresem umowa_rybki.doc . Można go wydrukować oraz uzupełnić. Takie formularze będziemy mieli także na miejscu.

Umowę można wcześniej pobrać i wypełnić (dla chętnych), zapis do szkoły był elektroniczą formą podpisania umowy. Każdy kto chciałby taką umowę mieć spisaną w formie tradycyjnej wykonamy i podpiszemy ją na miejscu. Link do umowy - pobierz

Zasady obowiązujące w czasie zajęć:

Przybycie na basen

 

Przyjeżdżamy na zajęcia, co najmniej 15 minut przed zajęciami. Wyjątek stanowią pierwsze zajęcia. Po przybyciu na basen zmieniamy obuwie oraz ubranie zewnętrzne i zostawiamy je w szatni basenowej. Podchodzimy do osoby reperzentującej naszą szkołę (wypełniamy ewentualne dokumenty oraz odbieramy wejściówkę ta sytuacja bedzie jedynie w czasie pierwszego przybycia), następnie udajemy się do kasy mówimy, że jesteśmy ze Szkoły Nauki Pływania Rybka i okazujemy otrzymaną wcześniej wejściówkę. Otrzymujemy 2 kluczyki: jeden na 60 minut(zajęcia 30 minutowe) lub 90 minut (zajęcia 60 minutowe) dla uczestnika zajęć oraz kluczyk dla opiekuna na 15 minut w celu przebrania dziecka. Po przekazaniu dziecka instruktorom oddajemy kluczyk opiekuna do kasy. Kluczyk uczestnika pozostaje w Państwa posiadaniu.

 

 

Zajęcia

W zależności od grupy, zajęcia trwają 30 lub 60 minut. W czasie zajęć prosimy poinformować uczestników o obowiązku kąpieli przed i po zajęciach. Zabronione są: skakanie do wody bez zgody instruktora i bieganie po basenie. Opiekunowie przyprowadzają dzieci do instruktorów prowadzących zajęcia.

 

 

Zakończenie

Przed zakończeniem zajęć prosimy pobrać kolejny raz kluczyk 15-minutowy w celu przebrania dziecka. Po zakończonych zajęciach prosimy odebrać dzieci. Po przebraniu się w suche rzeczy oraz wysuszeniu głowy podchodzimy do kasy oraz oddajemy obydwa kluczyki opiekuna oraz uczestnika). Wychodząc oddajemy obydwa kluczyki. Jeśli na którymś będzie przekroczony czas pobytu rozliczamy się w kasie basenu za dodatkowy czas spędzony na pływalni.

 

Opłaty:

Na początku semestru opłacamy zajęcia za pierwszy okres próbny (1 miesiąc - 4 zajęcia). Następnie po zakończeniu okresu próbnego, jeśli decyzja o pozostaniu w zajęciach będzie pozytywna opłatę regulujemy do końca miesiąca grudnia. W wypadku rezygnacji obowiązkowo należy wysłać wiadomość email na adres szkoły o rezygnacji. W przypadku braku takiej wiadomości każdy uczestnik uczestniczy do końca semestru. W związku z tym uiszcza opłatę semestralną. Przypominamy, iż szkoła nie zwraca pieniedzy za nie wykorzystane lekcje oraz nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku opłaty za dane zajęcia.

 

Jeśli któryś z kluczyków będzie miał przekroczony czas, pobierana jest opłata za przekroczenie czasu zgodna z cennikiem basenu do kasy basenowej.

 

Po rozliczeniu się z kasą odbieramy zewnętrzne ubrania oraz obuwie z szatni.

 

Z wyrazami szacunku

Leszek Ołdakowski

Szkoła Nauki Pływania Rybka

691522524