Newsletter 08/10/2018, nr 29

Witamy Państwa.

Z obserwacji pracowników basenu wynika, iż bardzo często dzieci są pozostawiane samodzielnie na niecce basenu. W tym czasie bez opieki najmłodsi samodzielnie biegają oraz skaczą do wody. Powoduje to niebezpieczne sytuacje.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczestników zajęć zorganizowanych bardzo prosimy o zastosowanie się do prośby kierownictwa i służby ratowniczej basenu.

 

Na prośbę Kierownictwa Basenu Uniwersyteckiego przekazujemy Państwu informację na temat wprowadzania pociech na basen UWM w Olsztynie.

„Opiekunowie wprowadzający dzieci poniżej lat 12 na zajęcia zorganizowane,  zobowiązani  są do wprowadzenia dzieci na nieckę basenową nie szybciej niż na 3 minuty przed rozpoczęciem zajęć.

Po przekazaniu dziecka instruktorowi zobowiązani są niezwłocznie opuścić Halę basenową.

Opiekunowie odbierający dzieci zobowiązani są niezwłocznie opuścić nieckę basenową po zakończeniu zajęć.

Zapis dotyczy opiekunów wchodzących w odzieży nie objętej regulaminem pływalni.”

 

Dodatkowo przypominamy, iż paski opiekuna (przed i po zajęciach) są wstępnie zaprogramowane na 15 minut.

W tym czasie mają Państwo czas na przebranie dziecka i przekazanie dziecka instruktorowi przed zajęciami. Drugi pasek jest również na 15 minut i jest to czas na odebranie dziecka od instruktorów oraz przebranie i wysuszenie.

Jeśli wychodząc przy kasie będzie kolejka prosimy o przedłużenie czasu paska(czytnik przy kasie, szare pudełko na ścianie). Ta operacja nie działa jeśli będą Państwo przedłużać czas paska na początku.

Opłaty: Jeśli czas paska opiekuna lub uczestnika zajęć zostanie przekroczony to przypominamy za czas dodatkowy rozliczmy się w kasie Basenu Uniwersyteckiego.