Newsletter 15/02/2021, nr 62

Witamy Państwa.

Otrzymaliśmy zgodę od Basenu OSW. Na wejście i rozpoczęcie zajęć. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach:

17:15-17:45, 17:45-18:15, 18:15-18:45, 18:45-19:15

Koszt jednostki 30 minutowej to 30,00 zł

17:15-18:15, 18:15-19:15, 19:15-20:15

Koszt jednostki 60 minutowej to 50,00 zł

Jeśli grupy się wyczerpią będziemy starali się o kolejne tory. W razie braku miejsc prosimy zaglądać na nasze strony. Będziemy działać jak najszybciej się tylko uda.

Zapraszamy również na zajęcia z Gimnastyki w formie dziecko + rodzic lub też samo dziecko.

Zajęcia odbywać się będą w środy o 17:00-18:00 oraz soboty od 14:00-15:00. Koszt jednych zajęć od jednej osoby to 20 zł/60 minut zajęć. Każda osoba chcąca uczestniczyć w zajęciach musi należeć do Związku Sportowego.

W każdej z tych grup na pływalni będzie jedynie 5 miejsc. Nie możemy przekroczyć tej liczby z uwagi na obostrzenia. Na tym basenie nie będziemy mieli więc możliwości odrabiania zajęć, na które będziemy zapisani. Odrabianie będzie umożliwione dopiero po zwolnieniu całkowicie obostrzeń.

Jednocześnie osoby, które się zapiszą deklarują, iż w przypadku ponownego zamknięcia basenów poza grupami zawodowymi, podejmują decyzję wstąpienia do Związku Sportowego. Koszt rocznej składki to około 100,00 zł. Składka w razie zablokowania lub rozluzowania obostrzeń nie będzie zwracana. Składka ta nie będzie wliczana jako opłata za zajęcia. Na chwilę rozpoczęcia zajęć nie ponosimy kosztów składek Związku Sportowego. W momencie zamknięcia będziemy reagować i organizować karty zawodnika.

Rozliczać się będziemy w systemie miesięcznym z góry. W przypadku odwołania zajęć z powodu zamknięcia pływalni oraz zajęć gimnastycznych dla osób zawodowo uprawiających sport. Wpłaty zostaną zwrócone na konto, z którego przyszły.