zapisy-na-zajecia

Newsletter 21/09/2021, nr 69

Witamy Państwa.

Ruszamy z projektem artystycznym „Kłobukowe psoty - artystyczne spotkania międzypokoleniowe.”

 

"Kłobuk tańczy, Kłobuk śpiewa, Kłobuk naśladuje...." - świata baśni i legend warmińskich niezwykle bogaty, inspiruje do twórczych spotkań integrujących pokolenia i społeczności. Łącząc element edukacyjny (prelekcje online oraz rozmowy z twórcami i ekspertami), z różnorodnymi formami ekspresji: tańcem, śpiewem, technikami aktorskimi (aktorstwo filmowe i teatralne) i wizualnymi oraz elementami teatru formy (lalkarstwo), nasza oferta pozwoli uczestnikom na bardziej świadome podejście do przestrzeni kultury i sztuki oraz poznanie własnych emocji, uczuć i pragnień. Przyczyni się też do zachowania ulotnych opowieści regionalnych dotyczących "małej ojczyzny", aby nie przebrzmiały i nie odeszły w zapomnienie. Ten nieformalny przekaz międzypokoleniowy wpisze się w szerszy kontekst promowania kultury regionalnej i pielęgnowania polskości, a spektakl teatralny, wystawiony finalnie w oparciu o autorski scenariusz z unikatową choreografią, muzyką i scenografią, z pewnością nie przejdzie bez echa.

 

Projekt składa się z czterech kluczowych części: teoretycznych podstaw, praktycznych warsztatów, twórczej pracy i prób przedstawienia oraz przygotowania infrastruktury informatycznej pozwalającej na skorzystanie z oferty szerszemu gronu odbiorców. Powyższym będą towarzyszyć szeroko zakrojone działania promocyjne.

Część teoretycznie zorientowana, obejmie przygotowanie i udostępnienie uczestnikom cyklu prelekcji, wywiadów i prezentacji multimedialnych z zakresu historii regionu oraz legend i baśni Warmii i Mazur, w tym odniesienie się do twórczości Ireny Kwinto. Drugi obszar tematyczny obejmie prelekcje eksperckie z zakresu: tworzenia scenariusza, realizacji projektu scenicznego, przygotowania scenografii, pracy z lalkami oraz improwizacji muzycznej i szeroko ujętego warsztatu pracy aktora. Część praktyczna zadania to m.in. zbieranie historii mówionych przez dzieci i młodzież uczestniczących w projekcie, w celu zebrania wspomnień i ustnie powtarzanych legend związanych z regionem. Cykl warsztatów dotyczyć będzie podstaw pracy aktorskiej: dykcji, impostacji głosu, ruchu scenicznego, improwizacji aktorskiej i interpretacji tekstu.

Kanwą interpretacji będzie tekst dramatu pt. "Niedzielniki" Macieja Mydlaka, opowiadający historię osnutą na legendach i podaniach warmińskich. W ramach spotkań uczestnicy poznają różnorodne techniki aktorskie w tym formy lalkarskie i teatru cieni. Odbędą się również warsztaty pracy z kamerą, w trakcie których uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu sztuki filmowej i castingu oraz wyćwiczą umiejętności aktorskie w kontakcie z kamerą. Kluczowe będą zajęcia z emisji głosu, tworzenia muzyki scenicznej i śpiewu aktorskiego oraz pisania scenariusza i wykonywania lalek teatralnych. Dużo czasu zostanie poświęcone na pracę uczestników w międzypokoleniowym gronie nad przygotowaniem autorskiego spektaklu teatralnego "Psoty Kłobuka", w tym scenariusza, scenografii i rekwizytów oraz warstwy muzycznej. Próby do występu finałowego odbędą się w Instytucie Północnym oraz na scenie Olsztyńskiego Teatru Lalek. Wychodząc poza działania skierowane wyłącznie do bezpośrednich uczestników zadania, odbędzie się również warsztat otwarty (lub online) "Opowiedz swoją ulubioną historię", z zakresu tworzenia domowego teatru krok po kroku. Ostatnim z zadań będzie spotkanie z uczestnikami w celu poznania ich odczuć i spostrzeżeń oraz przeprowadzenie ewaluacji realizacji całości projektu

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Zapraszamy do zapisów.

http://rybka.olsztyn.pl/zapisy-na-zajecia/867